ఒక్క రోజులోనే జాబ్ వస్తుంది | 455 పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూలు | APSSDC Mega Job Mela in Krishna District | Latest Jobs in Telugu

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ నుండి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది . APSSDC వారు జిల్లాల వారీగా జాబ్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ అర్హులైన నిరుద్యోగులకు వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నారు.  వెంటనే ఉద్యోగం కావాలి అని కోరుకునే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం.  🔥 Follow the INB jobs Info channel on WhatsApp – Click here  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వివిధ సంస్థల్లో…

Read More

అన్ని అర్హతలు వారికి ఉద్యోగాలు | Latest jobs in Telugu | APSSDC Mega Job Melas in Andhrapradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ నుండి మరో నాలుగు కొత్త నోటిఫికేషన్లు విడుదల అయ్యాయి… APSSDC వారు జిల్లాల వారీగా జాబ్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ అర్హులైన నిరుద్యోగులకు వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నారు.  వెంటనే ఉద్యోగం కావాలి అని కోరుకునే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వివిధ సంస్థల్లో , మరియు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వివిధ సంస్థల్లో అర్హతలు గల అభ్యర్థులుకు ఉద్యోగ…

Read More

నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు | ఆంధ్రప్రదేశ్ నైపుణ్య అభివృద్ధి సంస్థ ద్వారా ఉద్యోగాలు | APSSDC జాబ్ మేళా

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ నుండి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది . APSSDC వారు జిల్లాల వారీగా జాబ్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ అర్హులైన నిరుద్యోగులకు వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నారు.  వెంటనే ఉద్యోగం కావాలి అని కోరుకునే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వివిధ సంస్థల్లో అర్హతలు గల అభ్యర్థులుకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో…

Read More

10th , ఇంటర్ , డిగ్రీ వారికి జాబ్స్ | ఆంద్రప్రదేశ్ లో జాబ్ మేళా | APSSDC Job Mela in Eluru

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ నుండి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది . APSSDC వారు జిల్లాల వారీగా జాబ్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ అర్హులైన నిరుద్యోగులకు వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నారు.  వెంటనే ఉద్యోగం కావాలి అని కోరుకునే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వివిధ సంస్థల్లో అర్హతలు గల అభ్యర్థులుకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో…

Read More

715 పోస్ట్లుకు ఇంటర్వ్యులు | అర్హత , ఎంపిక విధానం, జీతము వివరాలు | APSSDC Jobs

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ నుండి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది . APSSDC వారు జిల్లాల వారీగా జాబ్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ అర్హులైన నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు…  వెంటనే ఉద్యోగం కావాలి అని కోరుకునే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వివిధ సంస్థల్లో అర్హతలు గల అభ్యర్థులుకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలను నిరుద్యోగులకు…

Read More

అర్జంట్ గా జాబ్ కావాలంటే ఇంటర్వ్యు కి వెళ్ళండి | Latest Jobs Walk-in Drive in Andhrapradesh | APSSDC Job Mela

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ నుండి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది . జిల్లాల వారీగా జాబ్ మేళాలు నిర్వహిస్తూ అర్హులైన నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు…  వెంటనే ఉద్యోగం కావాలి అని కోరుకునే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వివిధ సంస్థల్లో అర్హతలు గల అభ్యర్థులుకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలను నిరుద్యోగులకు కల్పిస్తున్నారు. నోటిఫికేషన్…

Read More

10th , ఇంటర్ , డిగ్రీ , ITI , డిప్లొమా , B.Tech అర్హతతో ఉద్యోగాలు | Latest jobs Recruitment in Andhrapradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ నుండి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది . వెంటనే ఉద్యోగం కావాలి అని కోరుకునే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వివిధ సంస్థల్లో అర్హతలు గల అభ్యర్థులుకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలను నిరుద్యోగులకు కల్పిస్తున్నారు. నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేస్తున్న పోస్టులకు అర్హత గల అభ్యర్థులు ఇంటర్వ్యూకు హాజరు…

Read More

ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్తే జాబ్ ఇస్తారు | Flipkart jobs | APSSDC ద్వారా ఉద్యోగాలు | APSSDC job Mela

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ నుండి నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది . వెంటనే ఉద్యోగం కావాలి అని కోరుకునే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వివిధ సంస్థల్లో అర్హతలు గల అభ్యర్థులుకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు.  ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలను నిరుద్యోగులకు కల్పిస్తున్నారు. నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేస్తున్న పోస్టులకు అర్హత గల అభ్యర్థులు ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావడం…

Read More

AP నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశం | ఉచితంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉద్యోగం ఇస్తున్నారు | APSSDC Jobs Notification

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఒక కొత్త నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది… TOT ప్రోగ్రాం కోసం అర్హత గల అభ్యర్థులు నుండి దరఖాస్తులు కోరుతుంది.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేస్తున్న పోస్టులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అన్ని జిల్లాల వారు అప్లై చేయవచ్చు.. అర్హత గల అభ్యర్థులుకు ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. రిటైల్ అసోసియేట్ కం క్యాషియర్ అనే పోస్ట్ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు . ఈ పోస్ట్…

Read More

10 రోజులు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి జాబ్ ఇస్తారు | APSSDC TOT Program | Kalamkari Kalamkari Artisan Jobs

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఒక కొత్త నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది… అర్హత గల అభ్యర్థులు నుండి దరఖాస్తులు కోరుతుంది.. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేస్తున్న పోస్టులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అన్ని జిల్లాల వారు అప్లై చేయవచ్చు.. అర్హత గల అభ్యర్థులుకు ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. కలంకారి అర్టిసియన్ అనే పోస్ట్ కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు . ఈ పోస్ట్ కు అర్హత గల అభ్యర్థులు అప్లై…

Read More
error: Content is protected !!